SNCU Onderzoek

BESTChauffeurs & Logistiek heeft medewerking verleend aan het SNCU ( Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) onderzoek.

Tijdens dit onderzoek werd gekeken of BESTChauffeurs & Logistiek de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en de naleving van de pensioenreglementen correct uitvoert.

Uit dit onderzoek is uitgekomen dat BESTChauffeurs & Logistiek alles goed heeft geregeld en er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.